Gutsläkten-namnet

Osäkert vad som är upphovet till namnet. En teori är att det kan komma ifrån ett fornsvenskt mansnamn Guti enligt Bror Lindén ”bebyggelsenamnen i Mora kommun”. Ett annat förslag är namnet Guttorm.

Ett försök att följa ”min” Gutsläkt i Mora från den äldsta skattelängden från 1539. Uppgifterna är knapphändiga, det är inte alltid gårdsnamn eller patronymikon skrivs ut. (Patronymikon är fadersnamnet följt av son el dotter.)
När Gustav Vasa blev kung ville han skapa en stark statsmakt och för det behövdes pengar. Olika skatter hade betalats tidigare men han såg till att det började föras ordentliga listor över befolkningen och utnämnde fogdar och andra myndighetspersoner att utkräva skatt. Skatten beräknades efter hur mycket jord bonden ägde och hur mycket den gav i skörd. Förutom skatten till staten ”årliga räntan” kallad, skulle även kyrkan ha sitt ”tionde” för att avlöna präster och underhålla kyrkor. Ibland infördes extra skatter (hjälpskatt) till vissa ändamål t ex Älvsborgs lösen för att få ihop de penningsummor som Danmark krävde för att lämna tillbaka Älvsborgs fästning i Göteborgs hamninlopp. Detta skedde 1571 och 1613 och utförliga längder finns bevarade över vad bönderna ägde i värdeföremål, mark och djur.

Som synes av tabellen är gårds/släktnamnens väg inte alldeles rak.

Gutte Pedher Andersson

Född ca 1500

I skattelängden från 1550 för Mora är Gutte Pedher skriven som boende i Lisselby. Det kan vara han som finns med 1539 under Morkarlby med namnet Per Andersson med tanke på att den trolige sonen Anders.

son
Guthe Anders Persson

Född ca 1530

I tiondelängden 1569 är Guthe Anders Persson med i Oxberg. Vid hjälpskatten 1571 skattar Guthe Anders för 1 lispund koppar, 6 kor, 1 ungdjur, 5 får och 5 getter. Han ligger på den övre halvan av skattebetalare. Guthe Anders har två söner , Gut Lars Andersson som skrivs i Gopshus och Mats nedan.

son
Gut Mats Andersson

f ca 1560

I tiondelängden 1606 är Gut Mats Andersson med i Oxberg. Han är med i olika längder fram till 1643.

son
Gut Erik Matsson

1595-1673

Bor i Oxberg, är med i mantalslängder från 1633. Det tyder på att han har eget hushåll. Nu går det att följa släkten i husförslängder. Den 5 juni 1687 begravs både hans hustru 87 år gammal och två av ogifta barnen över 50 år gamla. Tyvärr står det ingen dödsorsak i dödboken.

dotter
Gut Anna Eriksdotter

1640-1705

Gut Anna gifter sig 1667 med Olof Danielsson som kom till Oxberg med sin bror Mikael. Olof Danielsson lejs som soldat 15 juni 1660 för Ufwens (Uv) rote. Enligt sockenstämmoprotokoll(sid 126 bild 73v) 23 febr 1663 utses de tvenne vackre unge Soldater och bröder Olof och Michill Danielssöner som lärare i Oxberg då de ” uti sina christendomsstyckens läsande i och utan bok och förstånd väl för sig komna är.”

Olof och Anna begär 27 augusti 1667 enl sockestämmoprotokoll att få gifta sig. På grund av någon oegentlighet (troligen ett barn på väg) bestäms att de två söndagar skall stå i vapenhuset, bekänna sin synd för församlingen och skänka medel till de fattiga innan äktenskapet ingås. Den 22 september är Olof i alla fall brudgum och skänker 8 öre till kyrkan och den 29 skänks pengarna som givits på gästabudet i Oxberg.

I september 1670 är Olof ersatt av en annan soldat. Den 25 mars 1672 ger hustru Anna en kviga efter sin man till kyrkan. De hade tre barn tillsammans.

dotter
Gut Sara Olofsdotter

1669-1743

Sara gifter sig 1687 med Jonas Jonsson från Torsång sn utanför Falun. Han har lejts 1677 som soldat för rote nr 8 Skåpråtta i Mora kompani.

I juni 1690 begär han avsked eftersom han har ”stort gårdsbruk” och lejer en annan soldat i sitt ställe.

1696 klagar Jonas inför tinget att Gopshusborna ” förledna sommar slagi för honom en gris ofärdig och den andra ihjäl”. Jonas fick ersättning för grisen.

1701 deltar Jonas som en av ledarna i Tremänningsupproret.(Bönderna protesterar mot att extra soldater skrivs ut p g a av krigen) Han döms till 14 dagars fängelse på vatten och bröd
Jonas dör 1721 av håll 65 år gammal. Han var med ”på 3 fältslag under sin tid som soldat under Kung Karl den XI”.
Jonas kallas Gut Jonas, han har fått hustruns gårdsnamn. Det kallas att han fått ”särknamnet”.

dotter
Gut Karin Jonsdotter

1698-1779

Gut Karin gifter sig 1720 med Kråk Per Eriksson. De får tre barn tillsammans innan han dör 1737 bara 39 år gammal. Hon gifter om sig med släktingen Gut Mats Andersson. Inte heller det äktenskapet blir långvarigt, 1742 är hon änka igen.

dotter
Kråk Anna Persdotter

1733-1803

Kråk Anna gifte sig 1760 med Gut/Jugen Mats Jonsson från Gopshus. Dennes far Jonas Olofsson kom från Lima sn som soldat Brudsven i Mora kompani. Jugen Mats förfäder på moderns sida kom också från Gutsläkten genom en bror till Gut Mats Andersson på 1500-talet.

son
Gut Jon Matsson

1763-1829

Gut Jon fick gårdsnamnet Gut efter sin svärmor och dessutom hade han anknytning genom sin farmors morfar. Han gifter sig med Kråk Kerstin Ersdotter. Gut Jon var klockare 1807-ca1826. Läser något. Död av lungsot.

son
Gut Erik Jonsson

1790-1849

Gut Erik gift sig 1813 med Katt Anna Matsdotter från den delen av Oxberg som vid denna tid räknades till Älvdalens sn

Han byggde tillsammans med sönerna Gut Karl Ersson och Gut Anders Ersson stugan på Kattbock och stugan på Kattgard som Rune Göthlin använder. Initialerna är inristade i en takstock.

Erik var på resande fot när han dog i Garsås, okänt av vad.

son
Gut Karl Ersson

1822-1884

Karl gifte sig 1843 med Kråk Mait Eriksdotter.De bodde och verkade på Kattbock och fick 2 döttrar.

dotter
Gut Anna Karlsdotter

1849-1934

Mor till Lovisa Andersdotter gift Kullander , min mormor.Gut Anna var första gången gift med Mångs Anders Andersson och andra gången med Elin Anders Persson. Här tog Gut namnet slut i släkten, mormor kallades Elin Lovisa.