(Syster till klockaren Olof Kullander)

Margareta Kullander, dotter till mjölnaren Erik Andersson i Alster sn och hans hustru Katarina Hasselström, föddes på julafton 1727 i Alster sn som nr 2 i syskonskaran. Hon gifte sig 14 februari 1749 med Anders Linnartsson Hwass född 1723 på Uddeholm i N Råda. Paret bor först några år på Alstrums bruk i Alster sn där Anders är mästersven (mästeregesäll). 1753 flyttar de till bruket Glafsforsen i Glava sn . Anders har nu blivit mästersmed d v s förste man vid en hammarsmedja.

De får 7 barn tillsammans. Första sonen Erik född 1749 dör bara 8 månader gammal.
Nästa son född 1751 döps också han till Erik. Han flyttar, när han har åldern inne, till Karlstad för att gå i skola.
Dottern Caisa född 1754 dör i bröstvärk 13 okt 1762 i bröstvärk 8 år gammal och några dagar senare dör hennes lilla syster Maria drygt 1½ år i samma sjukdom och flickorna begravs samtidigt.
Året dessförinnan 1761 begravdes sonen Petter 4 år sjuk i kopporna.
1763 föds en ny liten flicka som döps till Katarina efter mormor, även hon dör i bröstvärk 6 år gammal.
En ny liten son har fötts 1766 och döpts till Anders.

Av Margaretas och Anders 7 barn är 2 söner i livet när nästa elände inträffar. Anders Hwass drabbas av lunginflammation och dör i mars 1772 bara 49 år gammal.

Men eländet är inte slut med det, i maj samma år dör sonen Erik, som studerar i Karlstad, av ”hetsig feber” bara 20 år gammal. Margareta är nu änka med en liten son på 6 år.

Livet i bruksamhället var helt beroende av brukspatronen. Det var han som bestämde, arbetarna och deras familjer var helt i händerna på brukspatronens välvilja.

I bästa fall såg brukspatronen till sina underlydande och sörjde för deras välfärd och trygghet. Bruket kunde erbjuda ett skyddsnät, änkor kunde få små pensioner och de som skadade sig i arbetet fick också en ersättning. Verkligheten såg inte alltid ut så. Brukspatronen var ofta mycket rik. Arbetarbefolkningen hölls i strama tyglar. Bruket höll med livets nödtorft, med så knappa löner att arbetarna ofta fick skuldsätta sig i brukshandeln för att ha mat för dagen.

Bouppteckningen efter Anders Hwass börjar bra med uppräkning av egendom som 1/6 del av skattehemmanet Hönacka i Glava sn samt mycket lösöre och några djur. Men under rubriken skulder visar det sig att Brukspatron Nils Lönbohm har att fordra nästan lika mycket. Dessutom visar det sig att det finns en massa småskulder till många personer på bruket.
Resultatet blir att sterbhuset står i skuld och inte ens kan betala den avgift, som borde utgå till Karlstads hospital. Margareta försäkrar att allt är rätt uppgivet och undertecknar med sitt namn och orden ”en högt bedröfwad Änka”.

Efter mannens död bor Margareta kvar i Glava några år till. Hon skrivs som ”husqvinna”, det kan betyda att hon hade något husligt arbete inne på herrgården. År 1779 flyttar hon tillbaka till Alster sn, bor en tid hos brodern Gustaf på släktgården i Hasselbol, flyttar sedan till Alstrums bruk, där hon dör den 26 september 1784 av magsjuka 57 år gammal. Sonen Anders står också skriven tillsammans henne i Allströms bruk med anteckningen ”scholaris” som betyder att han studerar. Man kan fundera över vem som bekostade hans studier. Han fick kanske något stipendium och släkten kan ha bidragit. Det fanns en viss studietradition i släkten redan, eftersom en bror till Anders mormor också varit präst. Studenterna tog ofta arbete som informator/lärare för barnen i rikare familjer för att få någon inkomst.

Anders studerade i Karlstad och Uppsala. Han blev till slut präst i Ölme sn (se Karlstads stifts herdaminne) Dennes son Anders Hwass d y (f 1814) blev också präst och han i sin tur far till barnen Torbjörn Hwass docent i neurologi på Karolinska, Thora Whass professor i pianospelning och Hildegard Hwass, som omtalas i boken ”Komikern” av P A Fogelström .