(Göstas farfars morfar)

Olof Olofsson Widing föddes 1755 i Whissle i Glava sn. Han flyttade till Gillberga, gifte sig och kallades i husförhörslängderna för torpare och takläggare. Jag vet inte varifrån han fick/tog sig namnet Widing. Det var vanligt att personer, som hade andra yrke än ”bara” bonde, tog sig ett efternamn

Skiffertakläggaren Olof Widing verkar ha varit en skicklig yrkesman, som kunde arbeta sig ur fattigdomen som präglat hans förfäders liv. Vid tinget i Gillberga 1795 utses han att tillsammans med två nämndemän bedöma om takläggningen på två flyglar vid Björnö Säteri är riktigt utförd. Taket läcker och skifferplattor ramlar ner.

Den kommersiella brytningen av skiffer i Glava startade på 1700-talet. Via Glafsfjorden skeppades det sedan vidare, och runt om i landet och utomlands har glavaskiffer använts som ett relativt exklusivt takmaterial, ofta på offentliga eller högreståndsbyggnader. I Glavatrakten var det vanligt med skiffertak även på uthus.

Genom sitt yrke hade Olof Widing en god inkomst. Han dog i maj 1819 och hans bouppteckning visar ett bättre välstånd än hans föräldrar hade. Vid begravningen bjöds det på förplägnad med tillhörande supar.

Det hade köpts in smör och ost och 4 kannor brännvin.
(1 kanna = 2,6 liter, mark= 425 g)

Olof Widings äldsta dotter Märta f 1786 gifte sig 1810 med
mjölnaren Jonas Kullander d ä.
Han var son till klockaren Olof Kullander i Borgvik.