Min farmors farmors far Magnus Broman (1762-1831) var länge en person som gav mej en del huvudbry.

Först såg det enkelt ut. När jag först träffade på honom, bodde han på Benjaminstorp i Uråsa sn, Hans födelseår angavs till 1763. En titt i födelseboken det året visade att det faktiskt föddes en Magnus det året i Uråsa. Det nappade jag på. Det finns inga husförhörslängder för åren mellan 1750 och 1812, så där kunde inga uppgifter hämtas.

Så gick det några år med släktforskning på annat håll. Men det gnagde en undran varför Magnus använde namnet Broman, som inte alls anknöt till hans förmodade fader. Arkiv Digital gjorde det möjligt att titta i bouppteckningar, kanske kunde de ge fler upplysningar. I bouppteckningen efter den, som jag trodde var Magnus far, fanns det ingen Magnus som arvinge. En titt i dödboken visade att Magnus född 1763 hade dött som barn. Då var jag tillbaka på ruta 1 med Magnus Broman.
Uppgiften i vigselboken vid giftermålet 1811 med Elisabet Nilsdotter från Jät sn visade inget annat än att han var änkeman.

Genom anteckningar om flyttningar i husförhörslängderna finner jag honom till slut i Väckelsång A1:2 med hustru nr 1. Inga födelseår eller födelseplatser finns antecknade. Där står att han kommer från Jäppahem i Uråsa.

Mantalslängderna för Konga Härad Uråsa 1797 visar att Magnus Broman bodde på Jäppahem. På samma uppslag finns även en Jonas Broman på Nybygget. Kan dessa vara bröder?

Kanske bouppteckningar kunde ge lite hjälp igen. I registret finns en Jöns Broman, som dör 1795. Jag letar fram hans bouppteckning och det blev en fullträff. Han var en malmtagare från Linnefors bruk i Vissefjärda. Hans arvingar var hustrun och sönerna Nils, Magnus och Jonas.

Nu hade jag en del uppgifter att gå på. Nils var gift i Madesjö. Det visade sig att Jonas första hustru var syster till Nils hustru. Hennes namn Lena Gummesdotter stämde med de uppgifter jag hittat i Väckelsång.
Huseby bruk

Jöns hustru Ingegerd Håkansdotter var från Skatelöv. Där arbetade Jöns Broman som brukskarl på Huseby bruk. Magnus föddes den 25 januari 1762 i Huseby. Hans farfar var l korpralen Nils Persson BROMAN född i nov 1690 på Huseby Södregård i Skatelöv.

Det var alltså ett soldatnamn som levde vidare i generationer.

1689 fick bröderna Peter och Paul Rudebeck arrendera Huseby. Gamlegård på förmånliga villkor för att sätta igång järnbruket igen. De var barnbarn till Johannes Rudbeckius. Peter blev den som ägnade sig åt Huseby och järnbruket började omedelbart att byggas upp igen. På 1690-talet var både masugnen, gjuteriet och borrevinden i full gång och så småningom kom även stångjärns- och manufaktursmederna i gång. Rudebeck lät även uppföra en ny herrgårdsbyggnad, på ungefär samma plats som den nuvarande.
Huseby bruk var en stor arbetsplats. På Huseby Södregård bodde korpral Nils Broman. När han avslutat sin tjänst i det militära arbetade han som uppsättare vid masugnen. Han skulle fylla den med malm. Hans son Jöns, som föddes året efter Francoise Rudebeck, blev malmtagare. Båda dessa två släkter kom så småningom att ingå i mina anor genom en löjtnant och en piga.